مدیریت و آموزش تکنیک های فروش, مقالات

اصول ۱۴ نکته دمینگ

درباره 14 Deming Tips

مبتکر خستگی ناپذیر در علم مدیریت

اصول ۱۴ نکته دمینگ بخش عمده ای از نو آوری های مدیریت کشوره ای پیش رفته مانند ژاپن حاصل تلاش های

دکتر دمینگ بود او در سال ۱۹۹۳ در گذشت و یک سال قبل از فوتش مطالعات خودش رو ارائه کرد.

دکتر دمینگ بیشتر درباره اصول ۱۴ نکته دمینگ دارای شهرت خاص خود شد.

دستور العملی برای مدیریت های که نیاز دارند نکاتی که در اکثر شرکت ها و یا در کشورهای

مختلف مورد استفاده قرار میگیرد ۱۴ نکته دمینگ

اصول 14 گانه دمینگ

۱۴ نکته دمینگ

اولین نکته از ۱۴ نکته دمینگ

همیشه سعی کنید هدف خود رو به صورت پایدار مشخص کنید و از کیفیت خدمات 

و محصولات رو روز به روز افزایش دهید با این نیت که بتوانید بهتر با رقبا خود

رقابت کنید و بتوانید فروش داشته باشید و در بازار بمانید و همچنین کار آفینی کنید

نکته دوم از ۱۴ نکته دمینگ

فلسفه خود رو بپذیرد و ما در عصر اقتصادی نوینی هستیم مدیران باید این چالش رو

بپذیرند و مسئولیت های خود رو بیاموزند و رهبری تغییرات رو به دست بگیرند.

نکته سوم ۱۴ نکته دمینگ

برای دستیابی به کیفیت وابستگی به بررسی محصولات پس از تولید رو کنار بگذارید

و به جای آن کیفیت رو از همان اول وارد محصولات خود کنید.

نکته چهار ۱۴ نکته دمینگ

به جای پایین آوردن قیمت کالا و در کنار آن سود خود هزینه های کلی رو پایین بیاورید.

نکته پنجم ۱۴ نکته دمینگ

سامانه تولید و خدمات رو به طور پیوسته تا همیشه بهتر کنید تا کیفیت و بازدهی

بالاتر برود ودر نتیجه هزینه ها پایین تر بیاید.

نکته ششم ۱۴ نکته دمینگ

آموزش در حین کار رو برای کارگران فراهم کنید.

نکته هفت ۱۴ نکته دمینگ

رهبری رو نهادینه کنید و هدف رهبری باید کمک به افراد و دستگا ها باشد.

تا کار خود رو بهتر انجام دهید.

نکته هشتم ۱۴ نکته دمینگ

ترس رو از محیط کار حذف کنید تا همه بتوانند به طور موثر برای شرکت کار کنند.

نکته نهم ۱۴ نکته دمینگ

دیوارهای بین دپارتمانها رو بردارید کارکنان واحد پژو هش و فروش طراحی و تولید

باید به شکل یک تیم کار کنند تا بتوانند مشکلات تولید و کاربرد محصولات

رو به موقع پیش بینی کنید.

نکته دهم ۱۴ نکته دمینگ

از شعارهای پر زرق و برق و همین طور نصیحت به کارگران برای رسیدن به

نقایص و ضایعات صفر پرهیز کنید.

این نصحیت ها فقط منجر به بروز روابط رقابتی ناسالم میشود.

چرا که دلیل کیفیت و بازدهی کم در سیستم کاری است و از اختیار

نیروها خارج است به جای کارگران فرایند ها رو اصلاح کنید.

نکته یازدهم ۱۴ نکته دمینگ

به جای تعریف معیارهای کاری و توقع به رهبری بپردازید

از مدیریت بر مبنای هدف و اعداد و ارقام پرهیز کنید و به جای آن رهبری کنید.

نکته دوازدهم ۱۴ نکته دمینگ

موانعی که مانع احساس غرور کارگران ساعتی میشوند رو بردارید.

مسولیت سرپرستان رو باید از کمیت به کیفیت تغییر داد.

موانعی که مدیران و مهندسان رو از حق احساس غرور نسبت به کارشان محروم میکند بردارید.

یعنی از ارزیابی کار بر مبنای اعداد به دست آمده پرهیز کنید.

نکته سیزدهم ۱۴ نکته دمینگ

یک برنامه جدی برای آموزش و رشد حرفه ای در سازمان رو نهادینه کنید.

نکته چهاردهم ۱۴ نکته دمینگ

در سازمان همه رو وادار کنید تا این تحول رو تحقق بخشند این تحول وظیفه همه ماست

ودر جمع بندی مطالب فوق باید خدمت شما عرض کنیم که برای انواع کاربری ها

و فروشگاهای لوازم خانگی و یا هر مشاغلی میتوانیم مورد استفاده قرار دهیم